Ihmisen chakrat

Ihmisen chakrat muodostavat keskenään herkän energiajärjestelmän. Tuo energia liikkuu ja reagoi ajatuksiimme ja tunteisiimme, mielikuviimme ja elämämme tilanteisiin. Kun chakramme toimivat hyvin ja ovat tasapainossa, me itsekin olemme tasapainossa ja voimme hyvin. Kun taas joudumme pois tasapainosta, tuo häiriö vaikuttaa chakroihimme. Tämä yhteys kulkee molempiin suuntiin.

Kaikilla chakroilla on kaksi puolta, aktiivinen ja vastaanottavainen. Kun molemmat puolet ovat tasapainossa, voimme sekä lähettää energiaa, että ottaa sitä vastaan. Chakramme avautuvat aina molempiin suuntiin. Tämä on osa niiden tasapainoa. Jos chakra on poissa tasapainosta, toinen puoli voi olla silloin yliaktiivisena toisen kustannuksella. Voimme lähettää energiaa kykenemättä ottamaan vastaan, tai vaihtoehtoisesti kykenemme vain vastaanottamaan.

Tasapainoton chakra voi myös vetää energiaa muilta chakroilta, ja aiheuttaa riippuvaisuuksia ja pakkomielteitä. Energia voi myös silloin liikkua jollain alueella purkauksina, jolloin olemme hetken hyvin toiminnallisia ja energisiä, ja seuraavassa hetkessä väsyneitä ja haluttomia. Tasapainottomuus voi aiheuttaa energian heilahtelua puolelta toiselle.  

Tukkiutunut tai heikentynyt chakra taas estää energian virtaamisen lähes kokonaan. Chakra voi tukkiutua henkisistä rajoitteista, tunteista ja esteistä. Heikentyminen tapahtuu kun torjumme tai vältämme tunteita tai kokemuksia, jotka liittyvät tiettyyn chakraan. Silloin tämä chakra heikkenee ja tukkiutuu. Se tarkoittaa sitä, että osa meistä heikkenee ja eriytyy kauemmas meidän tietoisuudesta. Chakra voidaan avata ja puhdistaa menetelmillä, jotka vaikuttavat itse chakraan tai sen ohjaamiin energioihin.

Mielen avulla chakrat voidaan puhdistaa, avata ja tasapainottaa. Tämä voidaan tehdä kolmella tavalla; visualisoimalla väriä, jonka taajuudella chakra loistaa ja toimii, tai vaikuttamalla chakraan sen äänen värähtelytaajuudella, tai vaikuttamalla suoraan tunteeseen, johon tuo chakra liittyy. Erilaiset menetelmät auttavat eri ihmisiä eri tavoin. Voit löytää kokeilemalla itsellesi sopiva tavan.

Chakrat sijaitsevat energiakehossamme, ja niiden sijaintipaikka vastaa jossain suhteessa fyysiseen kehoon. Tämä kuitenkin voi vaihdella ihmisen ja elämäntilanteen mukaan, tai energian muuttumisen seurauksena. Oikea paikka löytyy tuntemalla, olemalla herkkä ja vastaanottava. Chakrat vaikuttavat melko laajalla alalla, joten summittainen sijainti riittää näiden menetelmien käyttöön.

1.chakra

Ensimmäinen chakramme on meidän elinvoimamme keskus. Se on yhteytemme maahan ja elämään. Juurichakra sijaitsee aivan selkärankamme alaosassa, ja suuntautuu alaspäin kohti maata. Sitä kautta elämänenergia virtaa maasta meihin, ja se on meidän yhteytemme maahan. Se säätelee elinvoimaamme, ja vastaanottaa ja muuntaa elinenergiaa maasta. Se on väriltään punainen.

Tämän chakran tukkeutuneisuus aiheuttaa elottomuutta ja elinvoiman puutetta. Emme ole silloin kosketuksissa maahan, jolloin syntyy juurettomuuden tuntu. Heikko yhteys maahan aiheuttaa ajelehtimista ja pää pilvissä elämistä, emmekä ole silloin ankkuroituneet todellisuuteen. Fyysinen kehomme ja sen tarpeet voivat tuntua kaukaisilta ja etäisiltä.

Ylitoiminta aiheuttaa keskittymistä kehoon, ja olemista sen vaistojen ohjailtavana. Kun yhteytemme maahan ja fyysiseen kehoon on poissa tasapainosta, ja ylempien chakrojen toiminta vaikeutuu. Meidän on silloin vaikeaa keskittyä korkeampiin asioihin ja kokemuksiin. Yhteytemme henkiseen puoleen on tällöin katkonaista ja heikkoa.

2.chakra

Toinen chakramme on meidän seksuaalisuutemme ja intohimomme keskus. Se vaikuttaa luomisvoimaamme, ja säätelee halujamme. Se vaikuttaa kykyymme nauttia ja ottaa vastaan nautintoa. Se on yhteytemme haluihimme ja sensuaalisuuteen. Se sijaitsee navan alapuolella, ja on väriltään oranssi

Kun toinen chakra toimii heikosti, se vaikuttaa nauttimiseen ja seksuaalisuuteen. Chakran tukkeutuneisuus ja vajaatoiminta vaikeuttavat nauttimista ja heikentävät yhteyttämme seksuaalisuuteemme ja luomisvoimaan. Emme kykene nauttimaan elämästä tai seksuaalisuudesta. Etäännymme omista haluistamme.

Ylitoiminta taas aiheuttaa seksuaalista riippuvuutta ja ylensyöntiä. Kadotamme omien halujemme hallinnan, ja kulutamme energiaamme tarpeettomasti saadaksemme vain vähän lisää mielihyvää. Tämä saa energiamme keskittymään toiseen chakraan, ja virtaamaan pois kaikista muista chakroista.

3.chakra

Kolmas chakra on voimasi ja itsetuntosi keskus. Tämä chakra vaikuttaa meidän itseyteemme, itsevarmuuteemme, henkilökohtaiseen voimaamme ja tahtoomme. Se vaikuttaa persoonallisuutemme voimaan, luottamukseen ja antautumiseen toisten voimien ohjaukseen. Tämä chakra on keltainen ja sijaitsee hieman navan yläpuolella.

Kun tämä chakra on tukkeutunut ja toimii heikosti, on myös itsetuntosi ja tahtosi heikko. Heikko toiminta aiheuttaa ulkopuolisten voimien ja mielipiteiden kontrollissa olemista. Se merkitsee tahtomisen ja tietoisen toiminnan vaikeutta, ja oman itsen unohtamista ja syrjään asettamista. Vaikeutta hallita elämäänsä ja itseään, vaikea pitää puoliaan ja asettaa omia rajoja.

Ylitoiminta aiheuttaa ympäristön ja muiden ihmisen kontrollointia. Se aiheuttaa oman egon ylikorostusta, epätervettä itsekkyyttä ja omien mielipiteiden ja toiminnan pakottamista muille ihmisille. Ylikorostunut kontrollin ja hallinnan tarve merkitsevät tämän chakran epätasapainoa, sekä vaikeus luottaa ja antautua muiden ohjaukseen.

4.chakra

Neljäs chakra on sydänkeskus, rakkauden ja empatian keskus. Se sijaitsee aivan rintakehäsi keskellä. Se on rakkautesi ja empatiasi lähde, ja ohjailee korkeampia sydämen tunteita kuten myötätuntoa. Se vaikuttaa kykyysi tuntea ja ymmärtää muiden tunteita, ja antaa sekä saada rakkautta. Se on vihreä, keskeltä vaaleanpunainen, ja sijaitsee aivan rintakehäsi keskellä.

Kehittymätön ja tukkeutunut neljäs chakra aiheuttaa kyvyttömyyttä tuntea ja ymmärtää omia tunteita, sekä havaita ja ymmärtää muiden ihmisten tunteita. Kadotat silloin kyvyn myös ottaa vastaan rakkautta ja rakastaa. Tämä on yhteyden kadottamista tunteisiin ja empatiaan.

Ylitoiminta aiheuttaa tunteiden ailahtelujen mukaan elämistä, jossa tunteen vaihtuessasi myös itsesi ja suhtautumistapasi vaihtuvat. Voimakkaat tunteet aiheuttavat itsehallinnan menetyksen. Yliherkkyys muiden tunteille, ja sairaalloinen itsensä uhraaminen muiden hyväksi ovat myös chakran tasapainottomuuden merkkejä.

5.chakra

Viides chakra säätelee ilmaisukykyämme, sekä kauneuden ja harmonian tajuamme. Se vaikuttaa meidän puheeseemme ja itseilmaisuumme, sekä kykyymme kuunnella muita. Se liittyy tilaan ja muutokseen. Se ohjailee olemuksemme ja elämämme rytmiä ja harmoniaa. Se sijaitsee kurkussamme, ja liittyy läheisesti ääneen ja sen värähtelyihin. Tämä chakra on taivaansininen.

Tämän chakran tukkeutuneisuus vaikuttaa puheeseen ja ilmaisumme selkeyteen. Puhumme tällöin hiljaisella ja elottomalla äänellä, sekä itseilmaisumme ja tunteidemme näyttäminen on vaikeaa ja työlästä. Kykymme kuunnella ymmärtää musiikin rytmiä ja kauneutta kärsii, tai minkä tahansa kauniin näkeminen heikkenee.

Ylitoiminta voi aiheuttaa puhumista kovaa ja nopeasti, ja olla siten kuuntelematta muita viestejä ympäristöstämme. Se voi aiheuttaa epäharmoniaa elämässämme, ja vaikeuksia pitää yllä järjestystä ja aikatauluja. Voimme tulla myös yliherkiksi epäjärjestykselle ja harmonian puutteelle.

6.chakra

Kuudes chakra on henkinen silmä, joka vaikuttaa mieleen, tietoisuuteen ja intuitioon. Se ohjaa sisäistä silmäämme, jolla näemme itsemme ja ajatuksemme. Se on henkinen silmä, joka avautuu henkiselle taajuudelle, ajatusten ja ideoiden maailmaan. Se ottaa vastaan intuition, ja näyttää meille oikean reitin. Se on tietoisuutemme silmä mieleemme ja maailmaan. Se on indigon sininen, ja sijaitsee otsan keskellä kulmakarvojen yläpuolella.

Tämän chakran tukkeutuneisuus aiheuttaa kyvyttömyyttä havaita ja ohjata omia ajatuksia. Se vaikeuttaa visualisointia, ja kaikkea kuvittelua mielessä. Myös intuitiomme virta katkeaa, ja sisäinen silmämme henkiseen maailmaan sokeutuu. Tulemme silloin sokeiksi henkisille asioille.

Ylitoiminta aiheuttaa mielessä ja ajatuksissa elämistä, omissa haavemaailmoissa kulkemista. Se aiheuttaa ajatusten ja ajattelun ylikorostusta, ja ajatuksissa elämistä. Vieraannut tästä hetkestä ja todellisuudesta. Myös joissain tapauksissa intuitiosi voi tulla yliherkäksi, ja kadotat kyvyn erottaa aidon intuition sekavasta aistimusten virrasta.

7.chakra

Seitsemäs chakra on ylin chakramme, kruunuchakra. Se sijaitsee aivan päälaellamme, ja avautuu sieltä kaikkeuteen. Se on yhteytemme maailmankaikkeuteen ja henkiseen energiaan. Meditaatio ja henkiset kokemukset tapahtuvat tämän chakran taajuudessa. Se liittyy ykseyden tunteeseen, ja elämiseen osana kaikkeuden kanssa. Seitsemäs chakra on väriltään violetti.

Tämän chakran tukkeutuminen aiheuttaa henkisen elämän surkastumisen. Kadotat yhteyden kaikkeuteen ja henkiseen puoleesi. Tämä aiheuttaa merkityksettömyyden ja erillisyyden tuntemuksia. Kun henkisen energian virta heikkenee, elämäsi latistuu ja kadottaa syvyyttä ja merkitystä.

Ylitoiminta taas aiheuttaa henkisyyden ylikorostumisen, ja vieraannuttaa tavallisesta elämästä. Se voi aiheuttaa todellisuuden tajun katoamisen. Se voi aiheuttaa myös eräänlaisen ’henkisen hulluuden’, jossa ihminen elää vain henkiselle maailmalle, unohtaen fyysisen todellisuuden kokonaan.

 

 

 

Muita sivujani:

Luovuus
Kirjoittaminen
Visualisointi
Meditaatio
Tantraopas

 

Copyright: Flowguide.com